Junior AWS Cloud Consultant

Waar zijn we naar op zoek?

Junior Azure Cloud Consultant

nFuse is een Multi Cloud provider (Azure & AWS). We beheren de Cloudinfrastructuur van onze klanten en monitoren deze. We zijn op zoek naar enthousiaste starters om het eerste aanspreekpunt te zijn voor onze klanten en alle vragen die ze hebben over hun Cloudomgeving, te beantwoorden. Samen met ons team bouwen we aan efficiënte custom-build en e-commerce omgevingen.

 

Als Junior Cloud Consultant…

 • kom je terecht in een multidisciplinair team met doorgroeimogelijkheden.
 • ben je de eerste in lijn voor onze hosting-klanten en werk je samen om de vragen te beantwoorden over hun Cloudomgeving.
 • bepaal je samen met de klant de juiste prioriteit om de melding helemaal zelf op te nemen of dit door te zetten naar ons 3e lijns-AMS-team.

Samen met jou bepalen we je opleiding tot Cloudspecialist om je persoonlijke groei te stimuleren.

Je bent de schakel tussen onze interne Application Support medewerkers, interne klanten, externe klanten en onze 3e lijns-teams.

We zorgen voor een on-the-job Cloud opleiding in je opstartfase zodat je optimaal de kans krijgt je specialisme uit te bouwen.

Wat verwachten we van jou?

 • dat je een diploma hebt in een IT-richting
 • dat je een brede interesse koestert voor Cloudtechnologieën en hier stappen in wilt maken
 • dat je minstens een basiskennis hebt van Azure en haar diensten
 • dat je interesse in scripting hebt, of al wat kennis van scripting bezit
 • dat je soft skills hebt en communicatief sterk bent zodat je klanten goed te woord kan staan
 • dat je probleemoplossend en analytisch denkt
 • dat je proactief bent en samen met collega’s aan de oplossing werkt.

Wat mag jij verwachten van nFuse?

 • Een zeer gevarieerde, fulltime job waar zelfstandigheid centraal staat
 • On-the-job-training en coaching
 • Werken in een enthousiast en jong team
 • Een aantrekkelijk salaris
 • Hybride werken met een goede work-life balance
 • Een bedrijfswagen met tankkaart
 • Extralegale voordelen: groeps- en hospitalisatieverzekering en maaltijdvergoeding
 • Op regelmatige basis team- en groepsactiviteiten
 • Een hele resem Cronos-voordelen

Locatie

België, Hasselt

Buzzwords

 • Azure ( 😉 )
 • DevOps
 • Jenkins / Argo CD
 • Gatekeepers
 • Automation
 • IaC
 • Ansible

Junior Azure Cloud Consultant

nFuse is a multi-Cloud provider (Azure & AWS). We manage and monitor our customers’ Cloud infrastructure. We are looking for enthusiastic starters to be our customers’ first point of contact and answer all their questions about their Cloud environment. Together with our team, we build efficient custom-build and e-commerce environments.

As a Junior Cloud Consultant…

 • You will be part of a multidisciplinary team with career opportunities.
 • You will be the first in line for our hosting customers and work together to answer their questions about their Cloud environment.
 • Together with the customer, you will determine the proper priority for taking care of the problem yourself or passing it on to our 3rd-line AMS team.

Together with you, we determine your training to become a Cloud Specialist to stimulate your personal growth.

You are the link between our internal Application Support staff, internal customers, external customers, and 3rd-line teams.

We provide on-the-job Cloud training in your start-up phase to give you the best possible chance of developing your specialism.

 

What Do We Expect from You?

 • that you have a degree in IT
 • that you have a broad interest in Cloud technologies and want to make progress in this area
 • that you have at least a basic knowledge of Azure and its services
 • that you are interested in scripting or already have some knowledge of scripting
 • that you have soft skills and are a good communicator so that you can communicate well with your clients
 • that you think in a problem-solving and analytical way
 • that you are proactive and work together with colleagues on the solution.

What Can You Expect from nFuse?

 • A highly varied, full-time job in which independence is key
 • On-the-job training and coaching
 • Working in an enthusiastic and young team
 • An attractive salary
 • Hybrid work with an excellent work-life balance
 • A company car with a fuel card
 • Extra-legal benefits: group insurance, hospitalisation, and meal allowance
 • Regular team and group activities
 • A whole range of Cronos benefits

Location

Belgium, Hasselt

 

Buzzwords

 • Azure ( 😉 )
 • DevOps
 • Jenkins / Argo CD
 • Gatekeepers
 • Automation
 • IaC
 • Ansible

Your Next Job Starts Here

Make sure to send your c.v. to

[email protected]