Technical Consultants

We are currently looking for:

Technical Consultants (medior / senior)

NL_Flag

nFuse is een Multi Cloud Application Managed Services provider. We beheren en monitoren de applicaties van onze klanten. Het kan dan gaan over applicaties, maar ook over websites, e-commerce-omgevingen, enzovoort. Daarnaast hebben we ook een hosting component, waarbij we in verschillende clouds hosting verzorgen voor onze klanten.

Als Medior Technical Consultant…

 • kom je terecht in een multidisciplinair team met doorgroeimogelijkheden.
 • ben je het aanspreekpunt voor onze de technische contacten van onze klanten en werk je samen om de vragen te beantwoorden over hun applicatie (2e-lijns ondersteuning).
 • bepaal je samen met de klant de juiste prioriteit om de melding helemaal zelf op te nemen of dit door te zetten naar ons 3e lijns-AMS-team.
 • Ondersteun je je meer junior collega’s bij technische zaken

 Samen met jou bepalen we je opleiding tot nFuse Application Managed Services-specialist om je persoonlijke groei te stimuleren.Je bent de schakel tussen onze klanten, interne klanten, externe klanten, onze 3e lijns-teams en onze Service Delivery Managers.We zorgen voor een on-the-job opleiding in je opstartfase zodat je optimaal de kans krijgt je specialisme uit te bouwen.

Wat verwachten we van jou?

 • Goede kennis van cloud-omgevingen (AWS / Azure / GCP)
 • Bekendheid met OSI
 • Kennis van Linux OS
 • Kennis van formation tools (Cloudformation / Terraform)
 • Kennis van scripting talen (Bash / Python)
 • Kennis van Java
 • Bekendheid met ITSM-tools (Jira Servicedesk / Service Now)
 • Bekendheid met authenticatie-systemen
 • Bereid zijn om 24/7 standby te werken in een shift-systeem
 • Focus op enterprise organisaties
 • Analytische geest
 • Vasthoudend
 • Nieuwsgierig
 • Ondernemend
 • Teamspeler
 • Monitoring tools (datadog/newrelic/dynatrace)
 • CI/CD of DevOps kennis

Wat mag jij verwachten van nFuse?

 • Een zeer gevarieerde, fulltime job waar zelfstandigheid centraal staat
 • On-the-job-training en coaching
 • Werken in een enthousiast en jong team
 • Een aantrekkelijk salaris
 • Hybride werken met een goede work-life balance
 • Een bedrijfswagen met tankkaart
 • Extralegale voordelen: groeps- en hospitalisatieverzekering en maaltijdvergoeding
 • Op regelmatige basis team- en groepsactiviteiten
 • Een hele resem Cronos-voordelen

 Locatie

België, Hasselt

Technical Consultants (medior / senior)

nFuse is a Multi Cloud Application Managed Services provider. We manage and monitor our customers’ applications. These can be applications, but also websites, e-commerce environments, and so on. We also have a hosting component, providing hosting in different clouds for our customers.

As a Medior Technical Consultant…

 • You will be part of a multidisciplinary team with growth opportunities.
 • You are the point of contact for our customers’ technical contacts and work with them and our team to answer questions about their application (2nd-line support).
 • You determine the proper priority with the customer to take up the issue yourself or pass it on to our 3rd-line AMS team.
 • Support your more junior colleagues on technical issues

Together with you, we will define your training to become an nFuse Application Managed Services specialist to stimulate your personal growth. You will be the link between our customers, internal customers, external customers, our 3rd-line teams and our Service Delivery Managers. We provide on-the-job training in your start-up phase so that you get the best possible opportunity to develop your specialism.

What do we expect from you?

 • Good knowledge of cloud environments (AWS / Azure / GCP)
 • Familiarity with OSI
 • Knowledge of Linux OS
 • Knowledge of formation tools (Cloudformation / Terraform)
 • Knowledge of scripting languages (Bash / Python)
 • Knowledge of Java
 • Familiarity with ITSM tools (Jira Service Desk / Service Now)
 • Familiarity with authentication systems
 • Willingness to work 24/7 standby in a shift system
 • Focus on enterprise organisations
 • Analytical mind
 • Tenacious
 • Curious
 • Enterprising
 • Team player
 • Monitoring tools (Datadog/New Relic/Dynatrace)
 • CI/CD or DevOps knowledge

What can you expect from nFuse?

 • A highly varied, full-time job where independence is key
 • On-the-job training and coaching
 • Working in an enthusiastic and young team
 • An attractive salary
 • Hybrid work with an excellent work-life balance
 • A company car with a fuel card
 • Extra-legal benefits: group and hospitalisation insurance and meal allowance
 • Team and group activities on a regular basis
 • A whole range of Cronos benefits

Location

Belgium, Hasselt

What We Can Do For You

Does all this sound like you? Send your c.v. to

[email protected]